suy tim

Bác sĩ hoảng hốt khi bệnh nhân đang điều trị tim thì ho ra cả phổi

Bệnh nhân 36 tuổi ở Mỹ, đã nhập viện và đang điều trị tim thì lâm vào một cơn ho khủng khiếp đến nỗi ho ra cả một phần phổi trong cơ thể.