Time Square

Khẳng định vị thế số 1, Ninja được mời stream xuyên giao thừa tại Time Square

Đây có thể coi là cột mốc trong sự nghiệp của Ninja cũng như ngành streamer đấy.