trên Google

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo tín dụng bằng… Google Maps

Trang tin tức The Hindu đã ghi nhận một loạt vụ lừa đảo tín dụng tại Ấn Độ thông qua lỗ hổng của Google Maps.