Biếm họa 231 cái tát

Lại một hành vi phi giáo dục xảy ra trong nhà trường khiến cộng đồng mạng sôi sục. Chỉ vì một câu nói tục, học sinh N. Trường THCS Duy Ninh (Quảng Bình) bị cô giáo bắt 23 bạn trong lớp mỗi bạn tát 10 cái.

Biếm họa 231 cái tát

Lại một hành vi phi giáo dục xảy ra trong nhà trường khiến cộng đồng mạng sôi sục. Chỉ vì một câu nói tục, học sinh N. Trường THCS Duy Ninh (Quảng Bình) bị cô giáo bắt 23 bạn trong lớp mỗi bạn tát 10 cái.

Câu lạc bộ họa sĩ biếm báo Tuổi Trẻ Cười đã nhanh chóng có những góc nhìn trào phúng về sự kiện này. Mời bạn đọc thưởng thức.

Biếm họa 231 cái tát - Hình 1

Tranh: Phan Hồng Đức

Biếm họa 231 cái tát - Hình 2

Tranh: Trịnh Tuấn Dũng

Biếm họa 231 cái tát - Hình 3

Tranh: BEN

Biếm họa 231 cái tát - Hình 4

Tranh: BEN

Biếm họa 231 cái tát - Hình 5

Tranh: Hữu Lộc

Biếm họa 231 cái tát - Hình 6

Tranh: Hữu Lộc

Biếm họa 231 cái tát - Hình 7

Tranh: Hữu Lộc

Theo Tuổi Trẻ Cười

3.6729309558868-