Chồng nguyện vào địa ngục vì vợ

Có hai vợ chồng nọ cãi nhau chí chóe suốt ngày.

Chồng nguyện vào địa ngục vì vợ

hai vợ chồng nọ cãi nhau chí chóe suốt ngày.

Chồng nguyện vào địa ngục vì vợ - Hình 1

Khi về già, bà vợ chết trước, ông chồng gần mười năm sau mới chết. Do khi sống ông ta rất đàng hoàng, chính trực nên khi chết ông ta được lên thiên đàng. Khi lên đến cổng thiên đàng thì ông không chịu vào, cứ thập thò ngoài cổng. Thấy vậy, thánh hỏi:

- Ta chờ con ở trên này lâu lắm rồi. Sao con còn đứng ở đây không vào đi?

Ông ta lễ phép thưa:

- Dạ thưa ngài, ngài để cho con nhìn xem. Nếu mà có vợ con ở đây chẳng thà con xuống địa ngục còn tốt hơn.

- !?!

Tất Nhiên (st)

Theo VNE

0.97653198242188-