Những con vật giữ kỷ lục thế giới

Chiêm ngưỡng con trăn dài nhất thế giới, chuyên gia chó trượt pa-tanh cừ nhất hay con bò nhỏ nhất được lưu danh trong Kỷ lục Guinness.

Những con vật giữ kỷ lục thế giới

Chiêm ngưỡng con trăn dài nhất thế giới, chuyên gia chó trượt pa-tanh cừ nhất hay con bò nhỏ nhất được lưu danh trong Kỷ lục Guinness.

Những con vật giữ kỷ lục thế giới - Hình 1

Con trăn dài nhất thế giới.

Những con vật giữ kỷ lục thế giới - Hình 2

Con chó bắt được nhiều đĩa nhất.

Những con vật giữ kỷ lục thế giới - Hình 3

Con khỉ đột già nhất còn sống.

Những con vật giữ kỷ lục thế giới - Hình 4

Chó sở hữu chiếc lưỡi dài kỷ lục.

Những con vật giữ kỷ lục thế giới - Hình 5

Trong 44,49 giây con chó này làm vỡ được 100 quả bóng và lập kỷ lục thế giới.

Những con vật giữ kỷ lục thế giới - Hình 6

Con bò nhỏ nhất đứng cạnh con bò có kích cỡ trung bình.

Những con vật giữ kỷ lục thế giới - Hình 7

Con chó to lớn kỷ lục.

Những con vật giữ kỷ lục thế giới - Hình 8

Chuyên gia chó trượt pa-tanh cừ nhất thế giới.

Theo ngoisao.net

0.76262807846069-