“Nỗi ám ảnh” lớn nhất trong đời người đàn ông

Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông chắc chắn là lúc chờ đợi người phụ nữ của mình đi mua sắm.

“Nỗi ám ảnh” lớn nhất trong đời người đàn ông

Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông chắc chắn là lúc chờ đợi người phụ nữ của mình đi mua sắm.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 1

Nằm đây nghỉ ngơi tí chờ bồ mua sắm.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 2

Nơi tụ tập của những người đàn ông cùng cảnh ngộ.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 3

Trong lúc chờ đợi thì tranh thủ ngủ một giấc.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 4

Cứ thoải mái như ở nhà thôi.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 5

Chắc đang có giấc mơ đẹp lắm đây.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 6

Đứng ngắm gái đẹp mãi cũng chán mà.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 7

Mấy khi được rảnh mà ngồi ôm điện thoại thế này.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 8

Phải nằm ngủ thử xem giường có tốt không chứ.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 9

tracking img

Cho nằm ngủ nhờ tí nhé mấy bạn.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 10

May còn có chỗ để ngả lưng đấy.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 11

Phải tỏ ra thật điềm tĩnh nhé chàng trai.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 12

Khi những “người cùng khổ” hội ngộ.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 13

Chắc cô ấy muốn mua cả thế giới này mất.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 14

Phải ngủ thôi chứ biết chờ đến bao giờ mới được về.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người đàn ông - Hình 15

May mà còn có thứ để tránh lãng phí thời gian đấy.

Theo Dân Việt

1.37873005867-