Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh

Trận mưa lịch sử tại thành phố lớn nhất nước qua góc nhìn của họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh

Trận mưa lịch sử tại thành phố lớn nhất nước qua góc nhìn của họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Hình 1

Tranh: Độc Hành

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Hình 2

Tranh:Quang Huy

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Hình 3

Tranh:Văn Thanh

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Hình 4

Tranh:Đồng Thanh Lộc

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Hình 5

Tranh:Phan Hồng Đức

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Hình 6

Tranh: Lê Hoàng

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Hình 7

Tranh:Phan Hồng Đức

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Hình 8

Tranh: Lê Hoàng

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Hình 9

Tranh: Hữu Lộc

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Hình 10

Tranh: Đức Thuận

Theo Tuổi Trẻ Cười

2.6621649265289-