Tuởng Là Ma, Hóa Ra Bị Vợ Đánh - Đọc Truyện Online

Tuởng Là Ma, Hóa Ra Bị Vợ Đánh trên website đọc truyện online hàng đầu việt nam. Với nhiều thể loại khác nhau như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, đô thị.

Tuởng Là Ma, Hóa Ra Bị Vợ Đánh - Đọc Truyện Online- Tại sao anh chết?

Bộ xương thứ hai đáp:

- Tôi già rồi bị bệnh chết. Thế còn anh thì sao?

- Tui cũng như anh.

Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi đi ngoài đường, chúng hỏi bộ xương ấy:

- Anh bị gì mà chết thảm thế!

- Chết cái gì mà chết! Tôi mới bị vợ đánh vì đi nhậu về nè!

- !?!