tu tâm dưỡng tính

Sáng cười: Lợi ích khi vợ học đạo

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Lợi ích khi vợ học đạo.