tựa game Battle Royale

Súng chỉ là xoàng khi bạn có thể “vả” đá tảng chục tấn vào mặt địch với game Battle Royale mới

Spellbreak là tựa game Battle Royale mang phép thuật và những pha triển Skill điên dại trên màn hình... mang một bầu không khí hoàn toàn mới vào game.