Vương Truyền Nhất

Những cặp đôi nàng nấm – chàng sào trong phim Hoa ngữ

Một bộ phim thành công luôn cần có hai yếu tố quyết định đó là kịch bản tốt và diễn viên phù hợp. Kịch bản tốt là nhờ bàn tay phù phép của biên kịch và đạo diễn. Diễn viên phù hợp ngoài diễn xuất tốt còn cần ngoại hình bắt mắt.