xe Mini Cooper

MINI Cooper S thêm “phá cách” với phiên bản John Coopers Works

Nếu Mercedes-Benz có bộ phận hiệu năng cao AMG, Audi có Quattro hay BMW có M-Performace...thì John Cooper Works (JCW) là công ty chuyên làm các sản phẩm đặc biệt cho dòng xe Mini Cooper. Hãng độ được thành lập năm 2000 trước khi về tay hãng mẹ BMW vào năm 2008.