6 mẫu vespa đặc biệt ra mắt khách hàng việt

[Xe]

6 mẫu xe Vespa mới bao gồm Primavera Yacht Club 125 cc, Sprint Carbon 125 cc, Primavera 50 năm, Sprint Notte 125 cc, GTS Notte 150 và GTS Notte 300 cc.

6 mẫu vespa đặc biệt ra mắt khách hàng việt

6 mẫu xe Vespa mới bao gồm Primavera Yacht Club 125 cc, Sprint Carbon 125 cc, Primavera 50 năm, Sprint Notte 125 cc, GTS Notte 150 và GTS Notte 300 cc.

Dưới đây là một vài hình ảnh được cắt ra từ video.Nào mời các bạn xem hình ảnh cận cảnh về chiếc xa này nhé!

6 mẫu vespa đặc biệt ra mắt khách hàng việt - Hình 1

6 mẫu vespa đặc biệt ra mắt khách hàng việt - Hình 2

6 mẫu vespa đặc biệt ra mắt khách hàng việt - Hình 3

6 mẫu vespa đặc biệt ra mắt khách hàng việt - Hình 4

6 mẫu vespa đặc biệt ra mắt khách hàng việt - Hình 4

6 mẫu vespa đặc biệt ra mắt khách hàng việt - Hình 6

6 mẫu vespa đặc biệt ra mắt khách hàng việt - Hình 7

6 mẫu vespa đặc biệt ra mắt khách hàng việt - Hình 8

4banhteam

Theo autodaily.vn

7.0789151191711-