Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI

[Xe]

Trang Compare Car Insurance Rates vừa bầu chọn ra 10 mẫu xe hơi đẹp nhất nhất thế kỷ XXI. Đứng đầu là Alfa Romeo 8C Competizione.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI

Trang Compare Car Insurance Rates vừa bầu chọn ra 10 mẫu xe hơi đẹp nhất nhất thế kỷ XXI. Đứng đầu là Alfa Romeo 8C Competizione.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 1

1. Alfa Romeo 8C Competizione.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 2

2. Audi TT.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 3

3. Bentley Speed 8 Le Mans Prototype.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 4

4. BMW i8.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 5

5. Cadillac CTS-V.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 6

6. Ferrari P4/5 Competizione.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 7

7. Ford GT.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 8

8. Jaguar F-Type Coupe.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 9

9. Porsche 918 Spyder.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 10

10. Range Rover Evoque.

Mê mẩn ngắm 10 xe hơi đẹp nhất thế kỷ XXI - Hình 11

Phạm Kiều

Theo Compare Car Insurance Rates

: T

9.7883539199829-